W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:-sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych-analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych-reprezentację w postępowaniach sądowych-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych-reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej-reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych-reprezentację w negocjacjach handlowych-reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań-pozasądowe rozwiązywanie sporów wykorzystaniem mediacji i negocjacji-prowadzenie szkoleń i warsztatów

Dane firmy:

Nazwa:Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła
Miasto:28-300 Jędrzejów
Adres:Plac Tadeusza Kościuszki 15
NIP:6562290696
REGON:-

 

 

Szczegóły

Branża:Prawo
Typ:KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Olga Pakuła

 

Informacje kontaktowe

Strona WWW:https://adwokatpakula.pl/
e-mail:brak
Telefon:60 51b 0b 4e0 5fa 12 4a50 0ef2 149 3

 

Social Media

32 D60 a94 nb4 e8e9 479 m46b a63 j714 ąd2 3 cf79 h67b aec re0 a8eb ka tbf e7c8 r poglądowy, 8a2 a7 k9 tc84 u5 a9c l2 n588 o7b ś4 ć4d eae d5e7 ac2 n4 y1b2 c1 h274 3 s8 pfac r59 a2 w5b9 dc ź w bazie CEIDG